Nyheder om smedjen

Generalforsamling
Den 27. februar holdt Foreningen Reerslev Smedje generalforsamling, hvor Leo Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. Leo overtager pladsen efter Esben Fløytrup, som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen er herefter:
formand Viggo K. Pedersen
næstformand Leo Sørensen
sekretær Hanne Brandt

Planlagte arbejder
I løbet af juni/juli fortsætter vi arbejdet med pudsning og reparation af udvendig murværk og kalkning af facaden. Desuden skal der fældes et par træer og ryddes op omkring bygningen.

Alle som har lyst til at give en hjælpende hånd, må gerne kontakte
Viggo tlf. 3142 5005 for aftale om tidspunkt.

Du kan støtte det spændende projekt med et medlemskab, se her

facebook

Reerslev Smedje har også sin egen Facebook-side.