Nyheder om smedjen

Du kan støtte det spændende projekt med et medlemskab, se her

1. oktober 2019

Få-det-fixet puljen
Bestyrelsen har søgt Kalundborg Kommune om et tilskud fra Få-det-fikset-puljen. Ansøgningen bliver behandlet på næste møde i Landdistriktsudvalget, den 22. oktober.
Hvis det ansøgte bliver bevilget, er vejen banet for de mest presserende restaureringsopgaver. Her er det især tag og gulv i tilbygningen, samt træbeklædning af gavlene, som har 1. prioritet.

1. september 2019

Det går fremad
I løbet af sommeren er der blevet arbejdet med pudsning og reparation af udvendig murværk, kalkning af facaden, træfældning, maling af porte og vinduer, samt monteret manglende glas i vinduer. Indvendig er der også blevet tid til lidt mere oprydning.
Vi siger tak, til Christian, Shane, Arnar, Iben og Hanne – for veludført arbejde.

27. februar 2019

Generalforsamling
Den 27. februar holdt Foreningen Reerslev Smedje generalforsamling, hvor Leo Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. Leo overtager pladsen efter Esben Fløytrup, som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen er herefter:
formand Viggo K. Pedersen
næstformand Leo Sørensen
sekretær Hanne Brandt

facebook

Reerslev Smedje har også sin egen Facebook-side.