Nyheder om smedjen

Generalforsamling
Den 27. februar holdt Foreningen Reerslev Smedje generalforsamling, hvor Leo Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. Leo overtager pladsen efter Esben Fløytrup, som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen er herefter:
formand Viggo K. Pedersen
næstformand Leo Sørensen
sekretær Hanne Brandt

Planlagte arbejder
I løbet af april (lidt afhængig af vejr og vind), vil arbejdet med pudsning og reparation af udvendig murværk blive afsluttet, hvorefter vi går igang med kalkning af facaden.
Desuden står den på forårsoprydning, hvor vi skiller os af med gamle møbler og inventar, som vi ikke finder relevant for fremtidig brug af smedjen.

Alle som har lyst til at give en hjælpende hånd, er velkomne.

Du kan støtte det spændende projekt med et medlemskab, se her