Nyheder om smedjen

Du kan støtte det spændende projekt med et medlemskab, se her

10. januar 2020

En god start på det nye år
Istidsrutens pulje til lokale projekter har bevilget Reerslev Smedje 9.000 kr., som dækker 75% af udgiften til indkøb af to bord-bænkesæt, cykelstativer og affaldsstativ.
Vi er rigtig glade for støtten, som bringer os et vigtigt skridt videre i forberedelse til en festlig åbningsdag den 16. maj 2020.

21. december 2019

Julelys i smedjen
Som nogle af jer nok har set, er lyset blevet tændt i smedjen, når mørket sænker sig over Reerslev.
Det er næsten et symbol på hvor meget liv, der nu rører sig derinde. Vi arbejder i samlet flok for at få orden på de fine, gamle sager, som bliver renset og lagt til side, og på at få gjort smedjen “beboelig”, så man kan komme rundt og få alt på rette plads.
Vi byder også velkommen til de tre smede, som allerede nu hjælper til med sortering af jern, og som er igang med at reparere essen, så der snart igen kan ophedes jern til smedningen. Vi takker for det store arbejde, de allerede har lagt, for at vi kan få liv i smedjen.

Det går også fremad for bevillingen fra kommunens “Få-det-fikset”-pulje. Landsbylavet har fulgt vores ansøgning op med at indkalde til borgermøde den 15. januar med dette punkt på dagsordenen. Derfor er det vigtigt at mange fra lokalområdet kommer til mødet og bakker op om, at bevare Reerslevs fine gamle smedje, som kan pynte på Reerslev, og minde os om byens gamle historie.

Vi glæder os jo til sammen at få en festlig åbningsdag den 16. maj 2020

1. oktober 2019

Få-det-fixet puljen
Bestyrelsen har søgt Kalundborg Kommune om et tilskud fra Få-det-fikset-puljen. Ansøgningen bliver behandlet på næste møde i Landdistriktsudvalget, den 22. oktober.
Hvis det ansøgte bliver bevilget, er vejen banet for de mest presserende restaureringsopgaver. Her er det især tag og gulv i tilbygningen, samt træbeklædning af gavlene, som har 1. prioritet.

1. september 2019

Det går fremad
I løbet af sommeren er der blevet arbejdet med pudsning og reparation af udvendig murværk, kalkning af facaden, træfældning, maling af porte og vinduer, samt monteret manglende glas i vinduer. Indvendig er der også blevet tid til lidt mere oprydning.
Vi siger tak, til Christian, Shane, Arnar, Iben og Hanne – for veludført arbejde.

27. februar 2019

Generalforsamling
Den 27. februar holdt Foreningen Reerslev Smedje generalforsamling, hvor Leo Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen. Leo overtager pladsen efter Esben Fløytrup, som ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen er herefter:
formand Viggo K. Pedersen
næstformand Leo Sørensen
sekretær Hanne Brandt

facebook

Reerslev Smedje har også sin egen Facebook-side.