Seværdigheder og oplevelser

Siden er under konstruktion

Mindesmærker

Oplevelser

Stier

Istidslandskabet

Fortidsminder

Langdyssen ved Hestehaven
Stendysser ved Hestehaven

Langdyssen
Ved Hestehaven 34 ligger Danmarks 2. største langdysse, i gammel tid kaldet Langbeen Rises Høj. Den er 100 meter lang og 8 meter bred, med fire gravkamre og omsat med 127 randsten.
Langdysserne blev bygget i bondestenalderen omkring 3500 f.Kr. som gravplads for samfundets ledende medlemmer, og denne langdysse bevidner, at der allerede den gang boede og levede mennesker i Reerslev.

Sagnet fortæller at man skal lade langdyssen i fred, men omkring 1859 begyndte en af de tidligere ejere af Langdyssegården, alligevel at grave i langdyssen for at bruge nogle af de store sten. Kort tid efter begyndte heste og køer at dø, uden at nogen kunne forklare hvorfor, men bonden sørgede for, at stenene kom tilbage til langdyssen, hvorefter dødsfaldene holdt op.

På marken ses desuden en runddysse, som i præsten I.C. Svitzers indberetning til Oldsagskommisionen i 1809, er omtalt som et stenalter.