Kirken

Reerslev kirke er sognets ældste bygning, og den tjener i dag samme formål, som da den blev opført for omkring 900 år siden. Her er vi i århundreder kommet for at få vore børn døbt, for at fejre livets store begivenheder og for at tage afsked med vore døde.

Kirken er en del af landsbysamfundet, og er stadig rygraden i sognet som tæller 425 medlemmer af Folkekirken. Til at betjene os ved gudstjenester, dåb, bryllup og begravelser/bisættelser har vi to præster, som vi deler med Finderup sogn.
Der er gudstjeneste i kirken hver anden søndag, og vi slutter altid gudstjenesten med frokost i vores hyggelige kirkecafé. Ud over de faste kirkelige handlinger sørger et aktivt menighedsråd for, at der i løbet af året arrangeres udflugter, koncerter, foredrag mv.

Kirken har sin egen hjemmeside www.reerslevkirke.dk – hvor du altid kan finde aktuelle oplysninger om gudstjenestetider, arrangementer, kirkelige handlinger, præster og menighedsråd – og læse om hvad der i det hele taget rører sig i og omkring vores kirke.
Desuden laver menighedsrådet et “gammeldags” kirkeblad, som bliver omdelt til alle husstande i sognet 4 gange om året.

I 2008 udgav menighedsrådet en bog om Reerslev Kirke.
Bogen er på 87 sider, skrevet af Bent Frandsen, og rummer alt hvad der er værd at vide om kirkens historie, bygningen, præstegårdene, kirkegården o.s.v. – og er illustreret med både historiske og nye fotos. Bogen kan købes i våbenhuset og hos www.almuebøger.dk