Ændringer i menighedsrådet

Ifølge referater fra møder i Reerslev menighedsråd, er formanden og næstformanden trådt ud af rådet.

Menighedsrådet har efterfølgende på mødet den 5. april konstitueret sig med Anne Lise Vinther Abrahamsen som formand, Lene Dursben som næstformand, og Kamma Hvenegaard som kirkeværge.
Ændringen kommer som følge af at Lene Thamm og Helle Vejsnæs har ønsket at udtræde af menighedsrådet. Dermed er rådet kommet 2 rådsmedlemmer i undertal, men da der allerede næste år skal vælges nyt menighedsråd, vil man ansøge Roskilde Stift om tilladelse til at forsætte med kun 3 medlemmer indtil det ordinære menighedsrådsvalg i 2024.

You may also like...