Interessegrupper

Mother Teresa Klubben
Strikkeklubben er et tilbud til beboerne i Reerslev sogn, – og til andre der har lyst til at deltage.
I klubben produceres årligt omkring 100 tæpper m.v., som via “Nødhjælpsdepotet i Næstved” sendes direkte til de nødlidende, i lande som Litauen, Rumænien, Armenien, Hviderusland og en række afrikanske lande.
Klubben mødes i Reerslev Præstegård den 2. tirsdag i måneden kl. 14.00-16.30 (undtagen i juli og august). 
Interesserede kan kontakte Jonny Jespersen, tlf. 6111 4335.

Havegruppen
Reerslev Havegruppe er samlingssted for beboere i Reerslev og omegn med interesse for havedyrkning.
– Gruppen holder åben have for hinanden, inviterer til foredrag, arrangerer udflugter – og andre aktiviteter som måtte være af interesse for haveinteresserede.
Flere oplysninger findes på Facebook “Reerslev Havegruppe” – hvorfra du også kan sende en medlemsanmodning.
Interesserede kan også kontakte Jens Andersen, tlf. 4495 6284.

Café-aftner i Forsamlings- og kulturhuset
Reerslev Forsamlings- og Kulturhus stiller lokaler til rådighed for gratis arrangement på tirsdage i lige uger.
Det vil sige at alle er velkomne til at lave en filmaften, et foredrag, et lille kursus for andre, holde homeparty, eller byttetøjaften, eller et eller andet – eneste betingelse er at det skal være gratis for alle at deltage.
Mødestedet er for alle i sognet, som gerne vil mødes med andre lokale beboere, hver anden tirsdag kl. 19-21. Man skal ikke tilmelde sig, være medlem eller lignende, bare møde op, når man har lyst.
Lokale ildsjæle sørger på skift for at der bliver lavet kaffe, te og bagt en kage – og man er velkommen til at lægge 20 kr. som bidrag til lys og varme m.v.
Café-aftnerne holder pause, men har du en god idé, eller bare lyst til at mødes med andre reerslevere en gang imellem, så kontakt Reerslev.nu – så vi kan få gang i fællesskabet igen.

Bogcafé i Forsamlings- og Kulturhuset
På 1. sal i er indrettet en lille bogcafé, som har åben i forbindelse med åbent-hus-aftner. Mange har doneret bøger til caféen, og i øjeblikket er der omkring 1.500 titler at vælge mellem – og der kommer hele tiden flere til.
Bøgerne kan købes til venlige priser mellem 5 og 20 kr. – og evt. afleveres igen når man har læst dem. 
Caféen styres af Ole Buk, som kan kontaktes på tlf.  2242 6331 eller mail olebuk68@gmail.com

Læsegrupper
Som noget nyt er der nu etableret en læsegruppe, med hjemsted i Bogcaféen i Forsamlings- og Kulturhuset.
Første værk til fælles gennemgang er Karen Blixens ”Babettes Gæstebud”.
I læsegruppen er foreløbig 4 litteraturinteresserede personer, men vil meget gerne blive flere så man er velkommen til at melde sin interesse til:
Ole Buk, olebuk68@gmail.com eller 22426331.