Foreninger

Reerslev Forsamlings- og Kulturhus:  Reerslev Forsamlingshus blev etableret som en andelsforening i 1903. I dag drives huset som en selvejende institution, hvor en valgt bestyrelsen har ansvaret for husets drift. Et personligt medlemskab koster 150 kr. årligt.
Huset udlejer selskabslokaler uden vært, et såkaldt “nøglehus”. Desuden danner huset rammer om en lang række arrangementer og aktiviteter.
Det kan du se meget mere om på hjemmesiden: www.reerslevforsamlingshus.dk.

Reerslev Landsbylav:  Landsbylavet er en forening for beboerne i Reerslev sogn. Landsbylavets formål er at virke for beboernes fælles interesse, samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og den kultur den repræsenterer.

Reerslev Smedje: Foreningen Reerslev Smedje blev stiftet i 2018 med det formål  “at eje, bevare og vedligeholde den gamle smedjebygning beliggende Reerslevvej 25A”. www.reerslevsmedje.dk

BRIF, Buerup-Reerslev Idræts Forening:
Se mere på foreningens hjemmeside: www.brif.dk.

KFUM Spejderne Buerup: Spejder er ikke kun for børn – spejder er for alle.
Spejderaktiviteterne foregår i og omkring spejderhytten bag ved Lykkebjerg Bondegårdsferie i Sønderød.
For yderligere oplysninger, se her.