Foreninger

Reerslev Kulturhus:  Kulturhuet  blev etableret som “Andelsforeningen Reerslev Forsamlingshus” i 1903. I dag er det en selvejende institution, hvor en valgt bestyrelsen har ansvaret for kulturhusets drift. Et personligt medlemskab koster 150 kr. årligt.
Huset udlejer selskabslokaler uden vært, et såkaldt “nøglehus”. Desuden fungerer huset som et medborgerhus der danner rammer om en lang række kulturelle arrangementer og aktiviteter.
Det kan du se meget mere om på hjemmesiden: www.reerslevforsamlingshus.dk.

Reerslev Landsbylav:  Landsbylavet er en forening for beboerne i Reerslev sogn. Landsbylavets formål er at virke for beboernes fælles interesse, samt at bevare og videreudvikle landsbyegnen, dens miljø og den kultur den repræsenterer.

Reerslev Smedje: Foreningen Reerslev Smedje blev stiftet i 2018 med det formål  “at eje, bevare og vedligeholde den gamle smedjebygning beliggende Reerslevvej 25A”. www.reerslevsmedje.dk

BRIF, Buerup-Reerslev Idræts Forening:
Se mere på foreningens hjemmeside: www.brif.dk.