Fælles varmeforsyning

Opdateret 06.04.2023
Facebook-opslag fra Jesper Boesen:
Borgermødet den 12. april om fælles varme i Reerslev er aflyst.
“Som nogen måske har bemærket var der kommet et opslag op om nogle prisberegninger som vi måtte pille ned igen. Det afspejler, at alle aftaler og beregninger ikke er kommet helt på plads endnu.
Følgegruppen har derfor besluttet, at et borgermøde er for tidligt. I stedet holder vi et møde med Sustain og Kalundborg Forsyning med henblik på at få lavet nogle aftaler om den videre proces og den videre kommunikation.
Det skal understreges, at der ikke er tale om, at nogen parter er ved at trække sig fra projektet – tvært imod. Men der udestår altså stadig nogle forhold som skal afklares inden projektet helt kan konkretiseres i forhold til os brugere i Reerslev.
Vi kommer med en udmelding, når parterne har holdt møde.

Mvh følgegruppen for fælles varme i Reerslev”

 – – – – – – — –

Opdateret 31.03.2023
Sustain havde tidligere produceret en one-pager med prisstrukturen på et evt kommende termonet projekt.
Af oplægget fremgik det at KalFor havde besluttet at etablere termonettet.
Dettte er ikke rigtigt og her har vi fra Sustain begået en kæmpe fejl. Det beklager vi.
Bestyrelsen i KalFor har ikke truffet nogen beslutninger om projektet. Arbejdet med at afdække mulighederne og risici pågår stadig.
Vi vil på borgermødet fremlægge processen for det videre forløb.
Vi beklager igen meget at vi har skabt forvirring om projektet fejlen er alene vores.
Med venlig hilsen
Henrik Bielefeldt

Chef for Projektudvikling, Sustain

 – – – – – –  –

Nu er Kalundborg Forsyning og Sustain endelig kommet videre og de vil gerne holde et borgermøde for at se, at der stadig er interesse for at få en fælles varmeløsning til Reerslev.
Derfor har Reerslev Landsbylav arrangeret et borgermøde den 12. april kl. 19 i Reerslev Kulturhus. Her vil Kalundborg Forsyning og Sustain fortælle om projektet og hvad det indebærer.

Herefter vil vi blive bedt om at skrive en mail til hb@sustain.dk, hvor vi fortæller, at vi er interesserede og opgiver navn og adresse. Der bliver i første omgang ikke tale om en bindende tilmelding, men en tilkendegivelse af interesse.

You may also like...