Ikke udsigt til fælles varmeløsning i Reerslev

Styregruppen for en fælles varmeløsning i Reerslev er kommet til den konklusion, at det ikke vil være fornuftigt eller økonomisk attraktivt, at gå videre med en fælles varmeløsning.

Styregruppens redegørelse hentet på Facebook:
Kære alle som i spænding har ventet på en udmelding om en fælles varmeløsning i Reerslev.
Vi i styregruppen har igennem den forgangne periode været i en god og konstruktiv dialog med Kalundborg Forsyning, rådgivervirksomheden Sustain og Kalundborg Kommune om at skabe en fælles varmeforsyning i Reerslev i form af et termonet.
Alle involverede parter har været indstillet på, at en sådan løsning ville man gerne lave, hvis tre forudsætninger var til stede:
1. Løsningen skulle kunne laves i henhold til forsyningsloven for at Kalundborg Forsyning skulle kunne deltage.
2. Løsningen skulle være den økonomisk mest fordelagtige for brugerne i Reerslev.
3. Tilslutningen skulle være stor nok til at projektet kunne hænge sammen.
I forhold til punkt 1 er der desværre sket det, at Energistyrelsen har vurderet at termonet, hvor der skal sidde en varmepumpe i hver tilsluttet ejendom ikke er en kollektiv løsning og derfor har de konkluderet, at termonet ikke kan laves under forsyningsloven. Det betyder, at Kalundborg Forsyning ikke kan være med. Vi har i et stykke tid håbet, at denne afgørelse kunne blive ændret, men KalFor har nu konkluderet, at det ikke ligger lige for og derfor kan de ikke fortsætte med at gå efter vores projekt indtil videre. Det betyder, at vi i givet fald skal etablere et selskab selv og selv skabe finansieringen både til anlægget og til driften. Dette er i sig selv en temmelig uoverstigelig udfordring med de kræfter og midler vi har til rådighed.
I forhold til punkt to er der siden vi sidst har holdt borgermøde sket det, at prisen for at etablere fjernvarme og termonet er skudt i vejret, da både materialer og entreprenørydelser er steget i pris. Samtidig er prisen på gas meget, meget lav og dermed meget konkurrencedygtig i forhold til kollektive løsninger. Endelig er prisen på luft til vand varmepumper faldet drastisk, da folk er holdt op med at bestille dem på grund af de lave gaspriser. Luft til vand varmepumperne er desuden i en konstant og meget hurtig udvikling, hvor de bliver mere og mere effektive og dermed i stand til at konkurrere med jordvarmeløsninger som fx termonet eller enkeltstående jordvarmeanlæg. I styregruppen tror vi derfor ikke længere på, at et termonet vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning for de fleste af os.
I forhold til punkt 3 tror vi ikke på at vi kan få en tilstrækkelig tilslutning til en fælles varmeløsning, når de to første punkter betyder
– at hver husstand skal starte med en investering, der vil være på højde med eller større end hvis man skulle etablere en husstandsløsning.
– at vi lokalt skulle kunne etablere et bæredygtigt selskab, der kunne håndtere anlæg og drift af det fælles system.
Derfor er styregruppen for en fælles varmeløsning i Reerslev kommet til den konklusion, at det ikke vil være fornuftigt eller økonomisk attraktivt at gå videre med en fælles varmeløsning.
Styregruppen har så aftalt med Landsbylavet, at der bliver indkaldt til et borgermøde, hvor vi vil bede folk med særlig viden om varme og energiløsninger om, at fortælle om, hvordan man så kan løse sin varme- og energiforsyning, hvis man vil gøre sig fri af gas eller olie. Mere vil snarligt komme ud om dette.
Med venlig hilsen styregruppen
Esben, Hans Arne, Søren og Jesper

You may also like...