To lokale projekter søger tilskud fra kommunens “Få-det-fikset”-pulje

23. januar 2020

Den 15. januar præsenterede Foreningen Reerslev Smedje sit projekt på borgermødet i Reerslev Forsamlings- og Kulturhus.

På baggrund af de modtagne interessetilkendegivelser, har Kalundborg Kommune efterfølgende bekræftet, at forudsætningen for den bevilgede støtte på 103.593 kr. nu er opfyldt og at arbejdet med renovering af smedjen må igangsættes.

7. november 2019

Besvarelse trækker lidt ud
De interessegrupper som spændt venter på svar fra Kalundborg Kommune, må væbne sig med tålmodighed. Der har nemlig været sygdom blandt personalet på Rådhuset og bl.a. ansøgningen om tilskud til renovering af gadekæret i Sønderød og restaurering af Reerslev Smedje, har derfor ikke kunnet besvares.
Vi har dog fået oplyst, at kommunen “forventer at sende besvarelser ud i løbet af næste uge”.
Desuden er der særlige betingelserne for tilskud til  Foreningen Reerslev Smedje, idet Kommunen/Landdistriktsudvalget forlanger en tilkendegivelse fra Reerslev Landsbylav.  Foreningen håber ikke at dette krav “spænder ben” for projektet, men indtil videre er intet afgjort.

27. oktober 2019

Ansøgninger om tilskud fra “Få-det-fikset”-puljen blev behandlet på møde i Landdistriktsudvalget den 22. oktober, men pga. travlhed på Kalundborg Rådhus, blev mødereferat først offentliggjort den 27. oktober.
To ansøgninger fra vores område
Ifølge referatet fra udvalget, var der indsendt to ansøgninger fra Reerslev Sogn:
  • Ansøgning fra Reerslev Smedje: “Administrationens indstilling godkendt med betingelse af, at der sikres en bredere opbakning til projektet. Ansøger skal som minimum indhente udtalelse fra Landsbylaugets bestyrelse – og meget gerne også interessetilkendegivelser fra borgere i området, som ikke er medlemmer af smedjen. Det er vigtigt for udvalget, at projektet styrker den offentlige tilgængelighed for fællesskaber. Projektet kan igangsættes uden den resterende projektfinansiering er på plads”.
  • Ansøgning fra Sønderød lokalområde: “Administrationens indstilling godkendt”.

You may also like...