Nu er der igen “Få det Fikset-penge” på vej til Reerslev

Nu er der penge på vej til forskønnelse af pladsen/skolegården ved den lukkede Reerslev Friskole.
En lokal aktionsgruppe bestående af: Charlotte Nielsen, Marianne Hasselriis og Trine Raaschou Rudal, har sendt en ansøgning til kommunens landdistriktsudvalg, om at få del i de sidste penge fra “Få det fikset puljen 2022” for landsbyer under 200 indbyggere.
Der er 99.050 kr. tilbage i puljen som på landistriktsudvalgets møde den 20. december bliver fordelt til de fire modtagne projekt-ansøgninger.
Den lokale aktionsgruppe i Reerslev har søgt om 31.274 kr. og kulturchefen har indstillet beløbet til godkendelse.

Pengene skal bruges til plantning af træer/buske som afskærmning mod Kongstedvej, men det er kun første spæde start på et større projekt.
Siden friskolen lukkede i 2013 har beboerne i Reerslev ærgret sig over skolegårdens gradvise forfald, som betyder at den nu er i en sørgelig forfatning der skæmmer byen og kan skræmme potentielle tilflyttere væk.
De initiativrige personer bag aktionsgruppen, har derfor med projekt “Forskønnelse af skolegården i Reerslev” lagt op til en omfattende forandring af den triste,  forfaldne, skolegård foran den kommunalt ejede skolebygning som også huser børnehaven “Nordlyset”.
Det er aktionsgruppens vision, at pladsen bliver forskønnet og gjort til en aktiv plads, med et hyggeligt grønt gårdmiljø hvor børn og unge kan mødes til forskellige aktiviteter. Derfor har de lavet en lang to-do-liste og indhentet tilbud fra firmaet Vækst & Miljø i Slagelse, som lander på en samlet pris på 266.005 kr.

Ny runde få-det-fikset
Kommunalbestyrelsen har i budget-2023 afsat 14 mio. kr. til en ny runde af den populære ordning, hvor byerne efter størrelse får et budget til eget brug. Der er ligeledes en pulje penge til landdistrikterne og de mindre byer. Her regner aktionsgruppen med at sende en større ansøgning til færdiggørelse af det samlede projekt.

You may also like...