Ønsker for det nye år

Hos Reerslev.nu har vi i årets løb lyttet til reerslevernes spørgsmål, idéer og forslag. Det har inspireret os til at formulere og prioritere 5 nytårsønsker for Reerslev.

 

Nytårsønsker

1. Forskønnelse og anvendelse af den tidligere friskole på Kongstedvej

Skolens bygninger forfalder mere og mere. Der har gentagne gange været indbrud, og der er begået hærværk både inde og ude, så skolen signalerer forfald og manglende interesse fra ejeren – Kalundborg Kommune. Derfor håber vi, at 2017 bliver året, hvor de grimme grå pavilloner bliver fjernet, og selve skolebygningen finder anvendelse under hensyntagen til bevarelse af børnehaven og de eksisterende idrætsaktiviteter.

God nyt:
Det lysner nu med hensyn til fjernelse af  pavilloner ved skolen. Borgmester Martin Damm har efterfølgende oplyst, at udgiften til fjernelsen bliver en del af budget-2018. Så med budgetvedtagelsen i oktober, kan der sættes konkret dato for, hvornår de grimme pavilloner er væk — og dermed hvornår denne del af Reerslevs nytårsønske bliver opfyldelse.

2. Renovering af gadekæret

Helt tilbage i 2004 vedtog kommunalbestyrelsen efter Landsbylavets opfordring, at vores gadekær skulle renoveres. Der blev afsat penge til formålet, og kommunen fik tilladelse til at gå i gang med arbejdet i starten af 2005 … og siden er intet sket. I mellemtiden har vi fået en kommunesammenlægning, men behovet er ikke blevet mindre påtrængende i mellemtiden – derfor håber vi, at 2017 bliver året, hvor vi i samarbejde med kommunen får lavet en projektbeskrivelse og aftalt en tidsplan for arbejdets igangsætning.

3. Forskønnelse af Den Gamle Smedje på Reerslevvej, og det omliggende areal

I årets løb har frivillige lagt et godt stykke arbejde omkring smedjen og ejeren har givet byens borgere råderet over smedjen og det tilhørende grønne område. Det er derfor vores ønske at 2017 bliver året, hvor frivillige kræfter fortsat vil hjælpe med dette arbejdet, og at vi ved fælles hjælp også får givet selve smedjen en tiltrængt ”ansigtsløftning” inde og ude, så Den Gamle Smedje kan blive samlingssted for lokale aktiviteter.

4. Nuturpleje for engarealerne langs Møllerenden

I Reerslev har vi et unikt naturområde i form af en velbevaret smeltevandsdal fra istiden. Her løber Møllerenden med gydebanker og en bestand af bækørreder og ål. Mange passerer området via broen og kirkestien, men den slags naturområder har det med at blive overtaget af brændenælder og selvsåede træer, når der ikke sker afgræsning eller græsslåning. Der har tidligere været forslag om øget tilgængelighed til området, og vi ønsker at der i 2017, i dialog med lodsejere og andre interessenter, bliver lavet en plan for en fælles indsats for områdets vedligeholdelse.

5. Flere frivillige og aktive reerslevere

Og sidst, men ikke mindst, så ønsker vi, at endnu flere vil deltage aktivt i landsbylivet, så vores dejlige landsby fortsætter med at være et godt sted at leve og bo. I den forbindelse vil det også være dejligt, hvis flere vil bidrage med praktisk information, aktuelle nyheder og gode historier på Reerslev.nu.

 

 

You may also like...