Derfor graves der ved Smedjen

Når der nu alligevel bliver gravet rundt om i byen, så kan vi også lige så godt grave lidt omkring smedjen!

Landskabsentreprenør Henrik Oscar Henriksen fra Dianalund, er nu i fuld gang med at planere og dræne omkring den gamle smedje, for at få løst de store problemer med regnvand, som udgør en trussel mod den nyrestaurerede bygning.
Det ser lidt voldsomt ud i øjeblikket, men bare vent og se!

Rundt om bygningen bliver der lavet vandrende med gammeldags brolægning. Bag smedjen bliver der både plads til beplantning og til et område med grusbelægning, hvor der vil være god plads til cykelparkering og udstilling af gamle markredskaber. Ved bord-bænkesættet bliver der lavet en terrasse på 18 m² med brolægning, og til forår bliver der sået græs ud mod vejen.

Takket være en bevilling fra Kalundborg Kommunes “få-det-fikset” pulje, kan projektet gennemføres uden at foreningen, som ejer den gamle smedje, skal have penge op af lommen.

Foreningens bestyrelsen glæder sig til at byde cykelturister, gæster i smedjen og byens borgere velkommen til at slå sig ned, et pænt og attraktivt sted i gadebilledet.

You may also like...