Forsamlingshusets generalforsamling

Så er bestyrelses-panelet linet op til generalforsamling.
Fra vestre er det Niels Ole Frederiksen, Trine Rasmussen, Christian Pagh, Henning Kristensen, Hans Arne Nielsen (dirigent), Vibeke Bach, Henrik Kaas og Marianne Nielsen.

Den 16. marts 2022 holdt Reerslev Forsamlings- og Kulturhus, deres årlige generalforsamling, for foreningens 72 medlemmer.
Traditionen med, at indlede generalforsamlingen med guleærter, øl og snaps, var vendt tilbage og det nød de 27 fremmødte medlemmer godt af.

Formanden, Vibeke Bach, redegjorde for året, hvor der igen havde været rimelig med aktiviteter i huset, men måtte konstateret at billetsalget til foreningens arrangementer stadig lå en del under det ønskelige.
Som konsekvens heraf bliver aktivitetsniveauet i 2022 reduceret til en enkelt gang vinsmagning, plus de ”faste” arrangementet i samarbejde med Landsbylavet og menighedsrådet.

Indtægter for udlejning af huset, ligger stadig væsentlig laver end før coronaen, så når forsamlingshuset alligevel er kommet ud af 2021 med et overskud på 46.745 kr. skyldes det især to poster i regnskabet; nemlig et tilskud fra Kalundborg Kommunes på 38.000 kr. og et bidrag på 40.000 kr. fra Banko-vennerne.
Umiddelbart har forsamlingshuset således en sund økonomi, hvor det over en årrække har været muligt at lægge 145.000 kr. til side, men i horisonten truer også store udgifter til udskiftning af gulve og tag.

Bankospil hitter igen
Banko-vennerne, som nu tæller 140 medlemmer, kunne i 2021 fejre 5 års fødselsdag, hvor der blev sat nyt rekord med 96 deltagere. Men ellers ligger tallet nogenlunde stabilt med mellem 70 og 80 deltagere pr. gang.
Kamma Hvenegaard som styrer bankospillet, kunne også fortælle, at bankospillet var kommet godt fra start igen, og selvom corona-restriktionerne først blev ophævet i juni måned, kunne hun, igen i år aflevere et flot overskud til forsamlingshuset.

Valg til bestyrelsen
Der var 4 ledige pladser i bestyrelsen, men heller ikke i år blev der brug for stemmesedler.
Marianne Nielsen og Henrik Kaas blev genvalgt. Trine Rasmussen havde besluttet at forlade posten efter 8 år. Desuden ønskede Christian Pagh at udtræde,  på hans plads indtræder Lene Dursben.
Niels Ole Frederiksen fortsætter som eneste suppleant.

Bestyrelsen består herefter af:
• Vibeke Bach
• Marianne Nielsen
• Henning Kristensen
• Henrik Kaas
• Lene Dursben

—  ifølge vedtægterne ledes foreningen af en bestyrelse på 7, men da det heller ikke i år var muligt at få alle pladser besat, besluttede  generalforsamlingen, midlertidigt, at acceptere en bestyrelse på 5.

You may also like...