Reerslev rykker

Borgermøde på plænen ved kirken den 26. juni

 
18 reerslevere var mødt op for at tale om byens grønne områder, og begyndte med at besigtige ”Jeppes Plads” og gadekæret.

Der var enighed om behovet for en indsats fra os – og fra Kalundborg Kommune.

Der skal beskrives et projekt i flere afsnit:

1)  Oprydning og oprensning af gadekæret
2) Lån af kommunal plæneklipper til brug på “Hans Jeppes Plads”, kirkestien og 
2) området ved Den gamle Smedje
3) Rydning af området omkring smedjen er i gang og vi fortsætter onsdag den 29/6
3) fra kl. 17.00. – Jesper Boesen medbringer kraftig buskrydder og river.
3) Flere buskryddere og evt. motorsave er velkomne. Ellers møder man op
3) med havehandsker.
4) Opførelse af pavillon med bænke på ”Jeppes Plads” og evt. anlæg af lille
4) petanquebane og bålplads samme sted.
5) Fjernelse af hegnet ved gadekæret og ændring af kanterne, så de bliver mindre
5) farlige.
6)  Fjernelse af pavillonerne ved skolen.
Landsbylavet (Jesper Boesen) indkalder til nyt borgermøde, når projektet er klart.

Øvrige emner som blev debatteret:
• Hækken langs kirkestien skal beskæres. Ole Buk har talt med Keld Brandstrup om det. – Jesper rykker Keld.
• Lene Thamm fortalte om det forestående menighedsråds valg og opfordrede til at vi finder 5 kandidater og 3 stedfortrædere til opstillingsmødet den 14. september. Det er vigtigt for byens skyld, at beslutningerne fortsat bliver truffet i Reerslev og ikke i et fælles råd i Finderup.
• Viggo Pedersen gjorde reklame for brug af hjemmesiden Reerslev.nu – der kan bestilles T-shirts med sommerfuglelogoet for 125 kr. pr stk.
• Ole Buk reklamerede for bogcaféen i Kulturhuset, som åbner igen efter sommerferien.

Læs også hvad Nordvestnyt Kalundborg skrev om borgermødet, klik her 
 

zz

6.

ni

You may also like...