Generalforsamling uden dramatik

Den 7. juni 2021 holdt Reerslev Forsamlings- og Kulturhus, deres lidt forsinkede årlige generalforsamling, med 14 deltagere plus 4 fra bestyrelsen.
Formanden, Vibeke Bach, kunne her berette om et år som var voldsomt påvirket af corona-situationen, hvilket betød at der kun nåede at blive afviklet 2 udlejninger inden forsamlingsforbuddet trådte i kraft.

Tilslutningen halter
I årets løb havde bestyrelsen afholdt 4 arrangementer, hvoraf nogle var ramt af forsamlingsloftet, men generelt oplever man en haltende interesse for at deltage i foreningens aktiviteter, og formanden varslede derfor at der fremover vil blive droslet lidt ned for aktivitetsniveauet.
Medlemsskaren var til gengæld vokset til 95, godt hjulpet på vej af nye medlemmer fra Yoga-holdet.

Et flot regnskab
Selv om der er brugt mange penge i årets løb, kunne Marianne Nielsen fremlægge et regnskab som viste et overskud på 3.700 kr.
Set i lyset af, at der i årets løb er brugt omkring 80.000 kr. på udskiftning og forbedring af inventar, må det siges at være et flot resultat.
Det var især to poster i regnskabet som havde bidraget til det flotte resultat, nemlig Kalundborg Kommunes tilskud på 43.000 kr. og et bidrag på 38.000 kr. fra Banko-vennerne.

Både formandsberetningen og kassererens regnskabsaflæggelse blev godkendt uden bemærkninger.

Nye ansigter i bestyrelsen
Der skulle vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen, og da der kun var 2 kandidater (Henning Kristensen og Henrik Kaas), blev disse valgt uden afstemning.
Bestyrelsen består herefter af:
• Vibeke Bach, formand
• Trine Rasmussen, næstformand
• Marianne Nielsen, kasserer
• Christian Pagh
• Henning Kristensen
• Henrik Kaas
—  ifølge vedtægterne ledes foreningen af en bestyrelse på 7, men da det ikke var muligt at få den sidste plads besat, blev det besluttet at fortsætte med en bestyrelse på 6, indtil næste generalforsamling i marts 2022.
Niels Ole Frederiksen blev genvalgt som eneste suppleant.

Under eventuelt kunne Kamma fra Bankovennerne fortælle, at de nåede at holde banko 12 gange, inden det blev stoppet af corona-reglerne. Nu glæder de sig til den nye bankosæson, som starter den 22. juni.

Marianne Storm, som bestyrer bogcaféen, oplyste at bogcaféen og læsegruppen holder sommerpause frem til den 2. august.

You may also like...