Forsamlingshusets generalforsamling

Der var ingen problemer med at overholde de anbefalede corona-afstandskrav, da Reerslev Forsamlings- og Kulturhus holdt deres årlige generalforsamling i onsdags.

Corona-nedlukningen satte en brat stopper for alle aktiviteter i Reerslev Forsamlings- og Kulturhus, som skulle have holdt deres ordinære generalforsamling den 19. marts, men det blev der rådet bod på, med en noget forsinket generalforsamling i onsdags.
Der deltog ialt 23 i generalforsamlingen, som blev både udramatisk og kort – efter blot en time og fem minutter, kunne formanden, Vibeke Bach, således sige tak for i aften.

I formandsberetningen omtalte Vibeke Bach årets mange arrangementer i huset. Ud over 22 private udlejninger, var der blevet holdt 12 arrangementer i årets løb. Her til skal så lægges 22 aftner med bankospil og 4 dage med yoga. Det må siges at være et ganske imponerende aktivitetsniveau, og det var således velbegrundet, at Vibeke sluttede sin beretning med at rettet en stor tak til alle som havde lagt et stort, frivilligt arbejde i foreningen i årets løb.

Kasserer, Marianne Nielsen, gennemgik herefter regnskabet, som endte med et overskud på 11.313 kr.  – og hertil kan egentlig tillægges 67.900 kr. som er blevet hensat til fremtidig vedligeholdelse og forbedringer. Samlet set et flot resultat, ikke mindst takket være Banko-vennernes bidrag på 70.000 kr.
Såvel formandens som kassererens beretninger blev enstemmigt godkendt.

Valg til bestyrelsen:
På valg var Trine Rasmussen og Marianne Nielsen, som begge blev genvalgt. Esben Fløytrup ønskede ikke at blive genvalgt og Sara Frederiksen ønskede af personlige årsager, at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af Vibeke Bach, Trine Rasmussen, Marianne Nielsen, Christian Pagh og Ole Hansen, der som suppleant overtog Sara Frederiksens plads i bestyrelsen.
Ifølge foreningens vedtægter skal der være 7 i bestyrelsen, men da det ikke var muligt at finde nye kandidater, besluttede generalforsamlingen, at foreningen lovligt kunne fortsætte med en bestyrelse på 5, indtil næste generalforsamling i marts 2021.

Under eventuelt, berettede Kamma fra Bankovennerne, at der i gennemsnit har deltaget 74 pr. gang, med 96 som det højeste antal i årets løb. Banko hver 14. dag, har vist sig at være en kæmpe succes, og alle glæder sig til i september, at fejre Bankovennernes 4 års fødselsdag.
Marianne Storm, som bestyrer bogcaféen på 1. sal, reklamerede for det store udvalg af gode bøger, som kan købes uhørt billigt når caféen holder åbent den 1. mandag i måneden.

 

 

You may also like...