Kirken er igen lukket i forbindelse med kalkning

 

 

Mandag den 8. januar gik murerne i gang med indvendig kalkning, så den næste måneds tid vil Reerslev Kirke ikke ligne sig selv, og gudstjenesterne er  henvist til konfirmandstuen i Præstegården.

 

Det er ellers under et  år siden kirken sidst blev kalket indvendig, men der er ikke tale om en ny kalkningsturnus med kalkning hvert år,  forklaringen er derimod,  at resultatet af sidste års kalkning, udført af murermester Torben Andersen, desværre ikke blev, som man havde forventet.

Arbejdet bliver denne gang udført af  Gunner Poulsens Eftf. v/ Thomas Nielsen Aarup, Høng. Murerfirmaet har bl.a. kalket Finderup Kirke med et flot resultat, og firmaet får derfor også overdraget opgaven med forårets udvendige kalkning af Reerslev Kirke og kirkemuren.

Heldigvis er Kalundborg Provsti trådt hjælpende til, idet  Provstiudvalget på mødet i november måned  bevilgede kr. 81.250, “til genoprettelsen af den indvendige kalkning”, og dermed undgår Reerslev Menighedråd at skære ned på de kirkelige aktiviteter i Reerslev.

 

Afledte konsekvenser

Reersleverne kan således nu glæde sig til genåbning af deres smukke nykalkede kirke, men de undgår desværre ikke helt at blive berørt af uenighederne i forbindelse med sidste års kirkekalkning. Murermester Torben Andersen, har nemlig som direkte konsekvens af disse uoverensstemmelser,  besluttede at opsige sine sponsoraftaler med Reerslev Forsamlings- og Kulturhus, med Reerslev.nu og med de frivillige som arbejder for bevarelse af Den Gamle Smedje.
Torben Andersen er selvfølgelig i sin gode ret til at opsige disse aftaler, men de berørte foreninger og frivillige, som ikke har andel i sagen, har meget svært ved at forstå hans sammenblanding af tingene.

Det er ærgerligt, når sådanne situationer opstår i et lille lokalsamfund, — men landsbylivet går jo videre.

Vi traf Thomas på stilladset i kirkecaféen. På sådan en bidende kold januardag, er det vist rart at have arbejde indendørs.                                                                                                                                Fotos © reerslev.nu

 

 

 

 

You may also like...