Fjernelse af pavillonerne ved Reerslev Friskole er rykket et stort skridt nærmere

Kalundborg Kommune har for 2018 afsat et beløb på 460.000 kr. til nedrivning af pavilloner ved Reerslev Friskole.

Nu har Taknik og miljøudvalget  på sit møde den 9. november beslutet  at anbefale fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2018 til 2017. Det betyder at nedrivningen i princippet allerede kan påbegyndes i indeværende år.

Administrationen er allerede i gang med at indhente tilbud fra to entreprenører på en total nedrivning af pavillonerne herunder vand- og kloakafpropning. Afpropning og fjernelse gasledning.

Ifølge kommunen, har to lokale foreninger henvendt sig med ønske om eventuel at overtage dele af pavillonerne, på betingelse af at de selv står for udgifterne til flytningen. Derfor er der i forslaget nævnt 4 måder at løse nedrivningen på

1)    Entreprenør nedriver pavillonerne totalt inklusiv afpropning af kloak og vand.
2)    Entreprenør nedriver dele af pavillonerne og én forening overtager noget af pavillonerne.
3)    Entreprenør nedriver dele af pavillonerne og de to foreninger deles om noget af pavillonerne.
4)    Entreprenør sørger kun for afpropning af kloak og vand samt affaldshåndtering af interiør og løsøre. De to foreninger deles om pavillonerne.

Hvilken løsning, der vælges, afhænger af dialogen med foreningerne, men det ændrer ikke på det faktum, at pavillonerne bliver fjernet fra Kongstedvej — og dermed er salg, eller alternativ anvendelse af de resterende bygninger, også rykket et skridt nærmere.

Reerslev.nu vil løbende følge sagens udvikling.

Læs også:
Reerslevernes ønsker for det nye år  31. december 2016
Valgkampen nåede til Reerslev 24. september 2017

 

You may also like...