Ingen problemer med Reerslevs drikkevand

Opdatering 16. marts 2018:
Reerslev Vandværk har nu offentliggjort seneste vandanalyse fra 23. oktober 2017, hvor der er testet for pesticider, efter de retningslinier kommunen har pålagt vandværket. Af analysen fremgår, at der ikke er  Desphenyl-Chloridazon i vores vand, og der er heller ikke fundet spor af de øvrige 38 stoffer som analysen omfatter. Hele analyserapporten kan ses på vandværkets hjemmeside – klik her.

 

Sådan lød nogle af dagens store avisoverskrifter, til omtale af en ny undersøgelser i grundvandsovervågningen, som afslører dybt alvorlige problemer med rester fra sprøjtemidlet Desphenyl-chloridazon i grundvandet. Det viser sig, at der er fundet rester af stoffet despehnyl-chloridazon i hver fjerde undersøgte drikkevandsboring.

Stoffets udbredelse vækker også bekymring hos vandselskabernes brancheforening Danva, som skriver: “Alt tyder på, at vi står med den mest omfattende grundvandsforurening i Danmark nogensinde. De nyeste resultater viser, at problemet med sprøjtemidlet er landsdækkende, at flere hundrede vandværker er ramt, og at forureningen ligger dybt i grundvandsmagasinerne”.

Ingen problemer med
drikkevandet fra Reerslev Vandværk

Vi har kontaktet Reerslev Vandværk, som oplyser at der den 22. november 2017 er foretaget en udvidet kontrol, og at der ikke er fundet pesticider i drikkevandet.

Reerslev.nu har fået tilsendt analyserapporten, og kan berolige forbrugerne med , at der ikke er påvist rester af det omtalte stof i vandet fra Reerslev Vandværks boringer.

You may also like...