Formiddagskaffe og politik

De kommunalpolitiske kandidater fra partiet Venstre, bød den 30. oktober reersleverne på formiddagskaffe i forsamlingshuset – det gør de hvert 4. år.

I år var det de gamle kendinge Gitte Johansen fra Buerup og Karl-Åge Hornshøj Poulsen fra Høng, plus deres nye kandidat Thor Johannessen fra Løve, som i anledning af det forestående kommunalvalg havde fundet anledning til at komme og ”tage pulsen” på Reerslev.

Politikerne havde egentlig ikke så meget nyt at fortælle, men gentog deres løfte om at børnehaven Nordlyset skal bevares, også selvom den tidligere friskole evt. blev solgt. De mente dog ikke, at der i øjeblikket var interesserede købere til skolen, og at kommunen derfor har pligt til at vedligeholde bygningen.

Til gengæld blev der tid til at give politikerne en grundig opdatering på udviklingen i Reerslev siden sidste kommunalvalg – og de kunne konstatere, at tiden absolut ikke har stået stille i Reerslev.

– De udskældte pavilloner ved skolen var langt om længe blevet fjernet,
– Istidsruten var åbnet for cykelturister,
– den gamle smedje var restaureret og på vej til at åbne som museum,
– området ved gadekæret var blevet forskønnet med bl.a. petanquebane,
– kirkestien var blevet forbedret,
– byens fortove var blevet rettet op med ny belægning,
– gadebelysningen var udskiftet,
– fibernettet var udskiftet,
– der var etableret to shelters ved Kongstedvej,
– Kongstedvej 5 var under ombygning med overnatningsmuligheder,
– og standarden i Forsamlingshuset var løbende blevet opgraderet.

Venstrefolkene var både imponeret og overraskede over de mange lokale tiltag, og de var glade for at konstateret, at også kommunens få-det-fikset puljer, havde været med til at gøre en stor forskel i Reerslev.

Afslsutningsvis dristede politikerne sig til at spørge om de elleres kunne gøre noget for Reerslev, og her måtte de lægge ryg til massiv kritik af den helt urimeligt lange sagsbehandlingstid på byggesager, som er en direkte blokering for en række konkrete, lokale projekter.

På spørgsmålet om forbedring af Jyderupvejens strækning fra Kongevej til Bromølle, blev oplyst at projektet absolut ikke var ”lagt i mølposen”, og at det trods tekniske udfordringer, stadig ville blive gennemført.

En hyggelig formiddag hvor der også blev til at diskutere de lokale udfordringer for at holde liv i landsbykulturen, og venstrefolkene opfordrede alle til – uanset politisk ståsted – at møde op og sætte deres demokratiske kryds den 16. november.

You may also like...