Valgkampen nåede til Reerslev

Venstre i Høng har opstillet 3 lokale kandidater til det kommende kommunalvalg, den 21. november:
Gitte Johansen, Buerup
Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Høng
Frank Keinicke Nielsen, Ougtved

Som optakt til valgkampen, inviterede de 3 kandidater reersleverne til morgenkaffe i Forsamlings- og Kulturhuset, hvor alle fik mulighed for at hilse på dem og få en snak om de emner, der rører sig lokalt.

Fra venstre ses Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Frank Keinicke Nielsen og Gitte Johansen, som havde valgt at sende et miljørigtigt signal ved at køre i en hybridbil.

Om skolen og børnehaven
Til spørgsmålene kunne Gitte Johansen slå helst fast, at de grimme pavilloner bliver fjernet, og at det er politisk besluttet, at børnehaven skal blive hvor den er. Om selve skolebygningen så hun to muligheder, enten skal den sælges til en privat køber, eller også skal kommunen påtage sig vedligeholdelsespligten, så ejendommen ikke står og forfalder. Om salg oplyste hun at to private havde vist interesse, men evt. salg ville ske med klausul om, at nuværende benyttelse af gymnastiksal og børnehave skulle fortsætte.

Om kollektiv trafik
En borger glædede sig over de mange busser som betjener området, men mente at man på mange afgange kunne nøjes med mindre busser. Gitte Johansen forklarede, at hvis der skulle køres med varierende busstørrelser, ville udbudsprisen bliver højere, men fastslog samtidig, at det er livsvigtigt for Reerslev fortsat at have regelmæssige, gode busforbindelser.

Om de grønne områder
Der var også gode råd til den førstegangsopstillede kandidat, Frank Keinicke Nielsen, som blev gjort opmærksom på nogle ”lavthængende frugter”, som kunne gavne hans ry som en lokalpolitiker, med vilje til at gøre noget godt for Reerslev:
1) At tale med ejeren af arealet langs kirkestien om at få fjernet den bræmme af brændenælder som rager ud på kirkestien, til gene for de mange børn og voksne som dagligt går tur på stien.
2) At bruge sine relationer til ejere af maskiner til at få fjernet den store grenbunke bag smedjen hvor lokale sidste år ryddede krat og træer.
3) ”Skrædderens falske vidner” som er fredede oltidsminder på Bøgebjerg, har lidt den skæbne at ”den pukkelryggede skrædder” ude på marken desværre er væltet og har brug for maskinkraft for at komme på højkant igen.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen, som er formand i teknik- og miljøudvalget, fik gode råd om at få regelmæssig vedligeholdelse af mindelunden i Tågerup sat i system.

Venstrepolitikerne lyttede opmærksomt til de fremmødte reersleveres mange spørgsmål og ønsker.

De tre venstrekandidater havde afsat en time til Reerslev, inden ”karavanen” drog videre mod Ørslev, og tiden blev udnyttet effektivt i en god og konstruktiv tone. De havde måske ikke ventet at få konkrete opgaver med herfra, men det er den risiko man løber, når man vover sig ind i ”løvens hule”.

Foto © Reerslev.nu

Læs også:
Reerslevernes ønsker for det nye år  31. december 2016
Nedrivning af pavilloner rykket nærmere 10. november 2017

You may also like...