Flere penge på vej til smedjen

Kalundborg Kommune har bevilget 170.000 kr. fra ”Få-det-fikset” puljen til Foreningen Reerslev Smedje.

Normalt vil man så sige at pengene ”falder på et tørt sted”, men i dette tilfælde må man nærmest sige, at pengene falder på et vådt sted. Tilskuddet skal nemlig anvendes til at afhjælpe problemer med regnvand, som i vinterhalvåret forvandler området omkring smedjen til en mudderpøl, noget som dem, der handler ved fiskebilen om onsdagen, sikkert kan nikke genkendende til.

Sidste vinter opstod der et nyt vandløb bag smedjen. Den blev selvfølgelig straks døbt "Smederenden".

Siden foreningen i 2018 købte den gamle smedje, har man oplevet store problemer med regnvand fra taget og fra omkringliggende arealer, hvilket i perioder har gjort det umuligt at færdes omkring bygningen. Fugtproblemerne har også været en trussel mod de nyrestaurerede mure og bindingsværk, samt smedjens lerstampede gulve og museumsgenstande.

Derfor er det vigtig at få reguleret og afrettet terrænet, så regnvandet ledes væk fra bygningen, og at få den oprindelige belægning med knoldbro/pigsten genskabt.

Området med pigstensbelægning kommer også til at danne en solid bund for borde og bænke, så cykelturister, gæster i smedjen og byens borgere kan slå sig ned ved et pænt og attraktivt sted i byens gadebillede.

Når der nu alligevel bliver gravet rundt om i byen, så kan vi også lige så godt grave lidt omkring smedjen! Vi håber derfor at  landskabsentreprenør Henrik Henriksen fra Dianalund, som er valgt til at  udføre brolægnings- og dræningsopgaven, går i gang med arbejdet inden længe.

Få-det-fikset pengene slog til

Kalundborg Kommune havde afsat samlet 2 mio. kr. til landsbyer under 200 indbyggere og landdistrikter. Beløbet var opdelt i tre puljer, med ansøgningsfrister: 1. oktober 2019, 3. april 2020 og 13. september 2020.

Til fordeling i første og anden ansøgningsrunde var afsat 1,5 mio. kr., men heraf var kun brugt omkring 750.000 kr. Det overskydende beløb blev derfor overført til tredje ansøgningsrunde, hvor der således var 1.247.000 kr. til fordeling.
Til tredje runde var indsendt 7 ansøgninger på tilsammen 1.057.548 kr. som alle blev godkendt. Hvad der så skal ske med de resterende 189.713 kr. bliver afgjort på Landdistriktsudvalget møde i maj 2021 – måske bliver der en fjerde runde?

 

Reerslev-området fik et pænt stykke af kagen
I Reerslev sogn er der givet støtte til:
•  Foreningen Reerslev Smedje — 273.487 kr. til projekt bevaring af smedjen
•  Reerslev Landsbylav — 198.201 kr. til projekt gadekær, kirkesti og shelter
•  Sønderød lokalområde — 87.745 kr. til projekt gadekær

You may also like...