Havevandring på Reerslev kirkegårde

Set med ”haveøjne” fandt Havegruppen generelt,
at der var plads til lidt mere varieret beplantning.

Søndag den 24. september besøgte 17 medlemmer af Reerslev Havegruppe de 2 kirkegårde i Reerslev for at bese gravstederne med ”haveøjne”, udveksle ideer om beplantning og indretning af et gravsted og for at høre om planerne for en fornyelse og samling mellem den gamle kirkegård og assistenskirkegården. Med på rundturen var også menighedsrådsformand, Lene Thamm. Der findes et sæt meget fornuftige regler for gravstedernes indretning, beplantning m.v. med en række generelle regler for bl.a. indhegning, beplantning og vedligeholdelse af gravsteder.

Lene Thamm lovede, at reglerne vil blive offentliggjort på sognets hjemmeside.

Uden at uddele karakter til de enkelte gravsteder fandt Havegruppen generelt, at der var plads til lidt mere varieret beplantning med andet end taks og andre stedsegrønne ”kirkegårdsplanter”.  Da der er rigtig mange ubenyttede gravsteder foreslog Havegruppen desuden, at Menighedsrådet sammen med graveren fandt frem til forskellige former for bunddække-beplantning af de ubenyttede felter, f.eks. med storkenæb, hosta, lyng, krybende pileurt m.v.  og måske afvekslende med nogle felter beplantet med stauder som f.eks. juleroser, hosta, høstanemoner eller lign.På billederne ses nogle pæne gravsteder, som i større eller mindre grad er beplantet med mere haveagtige og interessante planter.

Efter rundgangen på kirkegårdene gik forsamlingen op i præstegårdens konfirmandstue, drak kaffe og fik præsenteret  et arkitektforslag til forskønnelse af assistenskirkegården kombineret med et forslag til en bedre forbindelse mellem de to kirkegårde, bl.a. sådan at indgangen til assistenskirkegården flyttes fra vejen og rundt om hjørnet mod syd og således, at der laves en gåvenlig sti mellem de to kirkegårde med træer langs vejen mellem p-plads og vej. Forhåbentlig finder menighedsrådet penge til at gennemføre hele eller dele af det projekt.

Foto © Jens Andersen

You may also like...