Kalundborg Kommune ønsker at sælge skolen i Reerslev

Opdatering 23.01.2019
Borgmester Martin Damm udtaler til NordvestNyt:
“Hvis vi beslutter at udbyde bygningsmassen på Kongstedvej 10 til salg, vil det ske på vilkår, hvor Nordlyset kan fortsætte. Man skal jo huske, at Nordlyset er en kommunal institution, som vi gerne vil fastholde, og det vil i givet fald indgå i de salgsbetingelser, der knyttes til ejendommen”.
Ifølge Martin Damm, er der altså intet der synes at ændre på, at Nordlyset skal fortsætte.

På onsdag skal økonomiudvalget træffe beslutning om igangsætning af salg af bl.a. ejendommen Kongstedvej 10, som i dag er hjemsted for vores børnehave.

Ifølge mødets dagsorden indstiller direktøren, at arbejdet med udbud til salg af udlejningsejendommene igangsættes, og at: “Kongstedvej 10. En del af tidligere Reerslev Friskole, nu Børnehaven Nordlyset i kælderen samt lokaler for Buerup-Reerslev IF. Foreslås solgt med lejer”.

Så vidt reerslev.nu erfarer er de nuværende lejere (Børnehaven Nordlyset og BRIF) ikke på forhånd blevet orienteret om dette skridt – og vi må derfor spørge:
– Hvad er konsekvensen for vores velfungerende børnehave?
– Hvad er konsekvensen for BRIF?
– Og hvad betyder det for Reerslev by?

Når vi “lytter til vandrørene”, er der meget som tyder på, at de gentagne politiske forsikringer om, at der fortsat skal være en børnehave i Reerslev, måske ikke længere er så sikre.
Ifølge Kalundborg Kommunes “Strategi for kommunens udlejningsejendomme” tyder alt på, at der nu “blæser andre vinde” – og at Børnehaven Nordlysets fremtid måske ikke er så sikker, som vi hidtil har valgt at tro på.

You may also like...