Reerslev Vej og Park får egen maskinpark

Gennem mange år har skiftende lokale ildsjæle på eget initiativ sørget for, at der blev slået græs på kirkestien, som i århundreder har været en yndet del af spadsereturen ”byen rundt”.

 

 

Begrebet ”Reerslev Vej og Park” opstod faktisk helt tilbage i 2013, netop på  kirkestien i forbindelse med beskæring af hegn, buske og brændenælder langs stien.

Siden har ”Reerslev Vej og Park” også plejet området ved gadekæret, samt løst andre ad hoc opgaver, ikke blot på byens fællesarealer, men også på lokaliteter som var begyndt at signalere en by i forfald. Således sørgede frivillige i en periode efter lukning af Friskolen for, at der blev slået græs omkring den tidligere lærerbolig og pavillonen, og senest er også området omkring den gamle smedje på Reerslevvej taget under kærlig behandling.

I sin grundlovstale i præstegårdshaven slog borgmester Martin Damm bl.a. til lyd for, at vi kan mange ting her i Reerslev, og ikke altid behøver at vente på, at kommunen kommer og gør det for os. Nu er der så blevet sat handling bag ordene, idet vi får en kommunal håndsrækning i form af 30.000 kr. til indkøb af en fælles havetraktor og en buskrydder.

Det er Landsbylavet, som har taget initiativ til at ansøge om midler fra kommunens udviklingspulje, og på Landdistriktsudvalgets møde den 14. august blev det ansøgte bevilget.

Landsbylavet har i ansøgningen beskrevet idéen således:
”Vores idé er at lave Reerslev Vej og Park. Det er en afdeling under landsbylavet, hvor beboerne melder sig til at være med til at vedligeholde vores fællesarealer. Reerslev Vej og Park skal så have maskiner til rådighed til vedligeholdelsen, der kan benyttes af de frivillige. Herefter overtager vi driften af arealerne, der ellers ville blive vedligeholdt af kommunens medarbejdere”.

Det fremgår videre af ansøgningen
– at Landsbylavet skaffer frivillige og finansierer den løbende drift,
– at Menighedsrådet stiller opbevaringsplads til rådighed,
– og at Landsbylavets bestyrelse har ansvaret for projektet og står for anskaffelse af maskiner og driftsmidler, samt indkalder til stiftende møde.

Ifølge Landsbylavets formand, Jesper Boesen, kommer det stiftende møde til at foregår på et borgermøde, hvor der også vil være andre emner på programmet, bl.a. om hvordan vi kommunikerer i Reerslev, om fremtidige busruter og togplaner, samt en orientering om landsbyklynge-samarbejde.

Mødet er planlagt til at finde sted den 12. oktober kl. 19.00 i Forsamlings- og Kulturhuset.

You may also like...