Nyt om BØRNEHAVEN & SKOLEN

Hvad sker der med vores børnehave og den tidligere friskole?

16. april 2020

Den tidligere friskole skal stadig sælges
Ifølge dagsorden for næste uges møde i økonomiudvalget, står Reerslev tidligere friskole stadig på listen over kommunale ejendomme som skal sælges, men udbudsmateriale er stadig ikke offentliggjort. 

26. januar 2020

Den tidligere friskole er stadig ikke til salg

November 2019 oplyste Kalundborg Kommunes Ejendomsafdeling, at skolen ville blive udbudt til salg inden årets udgang. Det er ikke sket og nu er meldingen lidt mindre konkret, idet det oplyses, at “Vi er stadig i gang med at lave de indledende undersøgelser til evt. salg af Friskolen”.

Af omtalen i NordvestNyt den 3. januar, fremgik ellers, at borgmester Martin Damm mente, at skolen var sat til salg, eller at det ville ske hurtigt.
— Det handler som om at tilstræbe udvikling også i de mindre bysamfund. Og er der nogen, der kan få glæde af en bygning, som kommunen gerne vil sælge, så er det noget, vi ser på med positive øjne. Vi vil gerne udvikle også i landsbyerne, og kan det ske på en bedre måde ved salg af bygninger, som andre kan have større glæde af, så gør vi det, men der er ikke, så vidt jeg er orienteret, udtrykt interesse for at investere i bygningsmassen, som både omfatter den gamle skole og børnehaven Nordlyset ved siden af, siger Martin Dam.

* *

Der har tidligere været stor lokal bekymring om børnehaven Nordlysets fremtid, men ifølge Martin Damm, vil evt. salg af skolen være betinget af, at Kalundborg Kommune fortsat kan leje de kvadratmeter, børnehaven optager.
Om der så viser sig interesserede købere, vil sikkert først blive opklaret når salgsmaterialet foreligger – og udbudsprisen kendes.

Lokale ildsjæle og erhvervsdrivende som er i fuld gang med at gøre Reerslev til et attraktivt oplevelsespunkt på Istidsruten, har gjort kommunen  opmærksom på, at skolen rummer en række faciliteter som turister på Istidsruten har brug for (f.eks. vand, toilet, bad, køkken, parkering, grønt område og lokaler til formidling). Kalundborg Kommune oplyser imidlertid, at da skolen stadig er i spil i forhold til et evt. salg, vil lokaliteten ikke kunne inddrages til brug for Istidsruten på nuværende tidspunkt.

 

6. november 2019

Budget 2020-2023 blev vedtaget
Blå blok, bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti,  havde et komfortabelt flertal på 16 medlemmer af kommunalbestyrelsen mod rød bloks mindretal, bestående af 11 medlemmer fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgængeren Gert Larsen.
Debatten i byrådssalen ændrede ikke på dette flertal, hvorfor blå bloks forslag nu er en realitet.
Ingen ændringer for Børnehaven Nordlyset
Tidligere omtalte forslag om lukning af Børnehaven Nordlyset var ikke en del af budgetforhandlingerne, så indtil videre fortsætter vores børnehave som hidtil, men beslutningen om at sælge den tidligere friskole står stadig ved magt.
Kommunen har oplyst, at bygningen sættes til salg inden nytår. Vi vil derfor fortsat holde læserne opdateret på udviklingen, herunder den manglende vedligeholdelse af udenomsarealerne.

1. november 2019

Møde i kommunalbestyrelsen: 5. november
Budget 2020-2023 bliver 2. behandlet, tirsdag den 5. november kl. 18.00.
Kommunalbestyrelsesmødet kan streames direkte via følgende link: https://kalundborg.kommune-tv.dk

12. oktober 2019

Næste møde i kommunalbestyrelsen: 5. november kl. 18.00
Budget 2020 blev helt som ventet og i overensstemmelse med normal procedure, sendt til 2. behandling.
På det næste møde i kommunalbestyrelsen, tirsdag den 5. november, kommer budgettet så til 2. behandling. Her er der lagt op til et noget dramatisk møde, hvor det bliver det interessant at høre hvilke  spareforslag der  vedtages, og hvilke der bliver forkastet.

10. oktober 2019

Se live TV fra møde i kommunalbestyrelsen:
I morgen – fredag den 11. oktober kl. 16.00 – er der kommunalbestyrelsesmøde.
— Du man følge mødet live her: https://kalundborg.kommune-tv.dk/watch/3551

8. oktober 2019

Politisk kommentar:
NordvestNyt citerer borgmester Martin Damm (V) for at sige:
“Det var en enig kommunalbestyrelse, der vedtog at bede administrationen om at udarbejde forslag til budget 2020. Det er ikke ensbetydende med, at disse forslag også vedtages. Det er administratonens forslag. Ikke Venstres eller andre partiers.”

7. oktober 2019

Politisk kommentar:
Niels Erik Danielsen, medlem af kommunalbestyrelsen (Ø).
“Økonomiudvalget mødes i dag med Hovedudvalget for medarbejderne i kommunen om budgettet. Derefter er der økonomiudvalgsmøde om budgettet og på fredag kl. 16.00 er der 1. behandling i kommunalbestyrelsen af budgettet. Jeg er meget enig med Gitte Johansen, Nordlyset skal ikke nedlægges / sammenlægges / flyttes. Jeg undre mig over, at et sådan forslag som er uden konsekvensanalyser er sendt i høring?”

5. oktober 2019

Politisk kommentar:
Gitte Johansen, medlem af kommunalbestyrelsen (V).
“Kære alle
Skriv endelig et høringssvar, men jeg kan på Venstres vegne i kommunalbestyrelsen sige at vi under ingen omstændigheder støtter forslag der forringer vilkårene for dem der bor i vores lokalområder. Det ville være at gå helt imod vores egen politik”.

3. oktober 2019

Flere melder sig ind i kampen for vores  børnehave
Der er bl.a. høringssvar på vej til Kalundborg Kommune, fra:
• Forældrekredsen Nordlyset •  Reerslev Landsbylav • Buerupegnens Beboerforening • Reerslev.nu • nabo til børnehaven •

2. oktober 2019

Kommunens administration har udarbejdet et sparekatalog med 33 forslag. Et af forslagene er sammenlæg af Børnehaven Spiren, Løve Børnehave og Børnehaven Nordlyset og placére dem i Høng eller Løve.
Spareforeslagene, eller som de kaldes “effektiviseringsforslagene” blev først offentliggjort i fredags, og der er ikke lang tid til at sætte sig ind i materialet, idet høringssvar skal sendes til kommunen seneste på fredag kl. 12.00 (4. oktober) – hvilket altså er sidste frist for at påvirke den videre behandling af forslagene.
Allerede på mandag bliver budgettet 1. behandlet i økonomiudvalget og 11. oktober i Kommunalbestyrelsen.

Kommunen har ændret deres tidsplan, således:
1. Behandling af budgettet – 11. oktober kl. 16.00
2. Behandling af budgettet – 5. november kl. 18.00

Sidste frist for høringssvar er stadig nu på fredag, den 4. oktober.

Vigtige dokumenter:
http://reader.livedition.dk/kalundborg/1864 (spareforslag)
http://reader.livedition.dk/kalundborg/1889 (offentlig høring)

Breaking News:
02.10.2019  Reerslevs tidligere friskole bliver sat til salg.
Kommunens  ejendomsafdeling, oplyser at “Der er gang i indledende salgsundersøgelser, og den forventes sat til salg inden udgangen af 2019”.
Læs mere om planerne for salg af Reerslev tidligere friskole, her

You may also like...