Godt nyt til trafikanterne på Jyderupvej

Kalundborg Kommune har afsat 3,6 mio. kr. til en meget tiltrængt renovering af den smalle og ujævne strækning af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen.
Anlægsarbejdet som forventes udført i perioden april til august 2020.

Vejarbejdet vil give særlige udfordringer med afviklingen af trafikken på den befærdede Jyderupvej.

Alle som jævnligt kører på strækningen, kan helt sikkert nikke genkendende til denne sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalget:

“Vejen er i dag ujævn og er særlig udfordret langs vejkanten. Vi har store udfordringer med tunge køretøjer, der er med til at trykk/knække vejkanten grundet en smal vejbredde og manglende sidestøtte fra rabatten. Dette forårsager et ujævnt vejforløb langs kanten, som er til fare for tunge og øvrige køretøjer. Administrationen vil se på flere mulige løsninger med  ny asfalt på kørebanen samt forstærkning af vejkanten ved at anlægge en ny rabat og samtidig se eventuelle muligheder for at etablere en cykelbane. En cykelbane vil virke som forstærkende sidestøtte”.

Vejarbejdet forventes at komme til at foregå i perioden april til august 2020, og det vil uvægerlig give nogle trafikale udfordringer.
Mange kan sikkert huske den temmelig kaotiske omkørsel ad Kattrupvej, Buerupvej og Nøragervej, sidst der var vejarbejde på strækningen – denne løsning fik kommunen ikke meget ros for. Vi må derfor håbe, at alternative løsninger overvejes grundigt, og at man også er opmærksomme på, at den nævnte strækning i mellemtiden er blevet en del af Istidsruten som åbner den 16. maj – og en sammenblanding af cykelturister og trafikken fra Jyderupvej vil være en helt utænkelig kombination.

You may also like...