Borgermøde om fjernvarme i Reerslev

Fra Jesper Boesen / Reerslev Landsbylav har vi modtaget følgende indlæg:

Borgermøde:
Fjernvame i Reerslev?

Mange af os er blevet overfaldet af voldsomme priser på naturgas, træpiller og andre varmekilder. Derfor går mange sikkert og overvejer, hvad de skal gøre ved deres varmeforsyning.

Meget tyder på, at det vil være klogest, at vi går sammen og laver fælles løsninger. Derfor indkalder Landsbylavet til borgermøde om lokal fjernvarme.
Det foregår onsdag den 8. juni kl. 19 i Reerslev Forsamlings- og Kulturhus.

Vi har ikke en konkret løsning som vi brænder for, men er enige om, at vi skal have nogle folk i gang som ved noget om disse ting.

Vi har derfor inviteret følgende til at komme og gelejde os igennem en indledende drøftelse af, hvad vi kan gøre i Reerslev:

Tommy Olsen, Seniorprojektleder, Gate21
Tommy går for at være “Mister lokalvarmeprojekt i Danmark”. Han vil fortælle os om mulighederne for en landsby som vores – både tekniske muligheder og organisatoriske.

Johan Ib Hansen, Seniorprojektleder, Kalundborg Kommune
Johan arbejder med DK2020 klimaplaner i Kalundborg Kommune

Morten Marcher Hansen, varmeplanlægger; Kalundborg Kommune
Morten sidder og godkender varmeanlæg i Kalundborg Kommune

Julie Holt, Projektleder Kalundborg Forsyning
Julie vil fortælle os om, hvordan vi kan organisere fjernvarme sammen med Kalundborg Forsyning.

Mød op vi laver en fælles løsning – hvis der er opbakning
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Reerslev Landsbylav

You may also like...