7 uger med vejarbejde på Jyderupvej

Fra mandag den 16. maj bliver der trafikale forhindringer på Jyderupvej
Kalundborg Kommune advarer om ekstra køretid hvis du skal køre i retning mod Jyderup.
Fra mandag den 16. maj til den 4. juli skal der lægges nyt slidlag på strækningen fra Kongevej til Kattrupvej. I forbindelsen med vejarbejdet vil trafikken blive reguleret med lysregulering, og der må forventes nogen kødannelse.

Samtidig med at der udlægges asfalt, bliver rabatterne rettet op
Det er en travl vej der nu skal fornys. Det stiller krav om tolerance og hensyntagen i trafikken når to kørespor indsnævres til et med ventetid fordi den modkørende trafik også skal frem.
Kalundborg Kommune opfordrer til at vise hensyn overfor medtrafikanter og de folk der sørger for at gøre vejen køreklar.

Herunder kan du se kort over den berørte strækning.

You may also like...