Grundlovsdag i præstegårdshaven

Igen i år dannede præstegårdens idylliske have rammerne for en hyggelig og velbesøgt grundlovsfejring, med grundlovstale, fælles grill og kaffebord.
Altsammen arrangeret og tilrettelagt af Reeerslev Menighedsråd, Reerslev Landsbylav og Forsamlings- og Kulturhuset  — og vejrer viste sig i år fra sin allersmukkeste side, så det var svært at finde argumenter for ikke at pakke picnic-kurven og sætte kurs mod præstegården.

I år var regionsrådsformand Heino Knudsen (S), inviteret til Reerslev for at holde grundlovstale.
Da han sagde tak for invitationen vidste ingen, at der samme dag skulle holdes folketingsvalg, men Heino Knudsens holdt sit løfte, og holdt en god grundlovstale, inden han hastede videre til Christiansborg.

Heino Knudsen har siden 2018 stået i spidsen for Region Sjælland, som med 18.000 ansatte og et årligt budget på ca. 19 mia. står for drift af sygehusvæsenet, psykiatrien, den offentlige sygesikring, praktiserende læger og speciallæger, samt drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov.

“Alle har ret til et godt liv – og ingen er mere værd end andre”
I sin grundlovstale understregede Heino Knudsen blandt andet, at de grundlovssikrede frihedsrettigheder, også omfatter friheden til at kunne opretholde livet, at få hjælp hvis vi bliver syge, bliver psykisk sårbare, mister vores arbejde eller bliver handicappet. At vi tager hånd om dem som er mest udsatte — at vi alle har ret til et så godt og sundt liv, som overhovedet muligt.

Regionsrådets 41 medlemmer kæmper derfor alle, uanset politisk tilhørsforhold,  for en region hvor sundhedsvæsenet hele tiden udvikles, og hvor tryghed og tillid til sundhedsvæsnet er afgørende  både for borgere/patienter og pårørende.

Grundlovens rettigheder er værd at fejre, men vi skal også minde hinanden om, at grundlovens intention om, at ingen er mere værd end andre, ikke kan stå alene, og at det er op til os, at et samfund i solidaritet også gøres til virkelighed, uanset om vi taler om sundhed, miljø eller udvikling.

Det er en både smuk og hyggelig tradition, når vi hvert år mødes for at fejre grundlovsdag, men glemte vi at invitere vores nye nabo?

Inden for de senest 3 år er der flyttet 27 nye familier til Reerslev Sogn, og som tilflytter kan det være grænseoverskridende at deltage i landsbyens aktiviteter og det står måske ikke lige øverst på ønskelisten, men hvis vi ønsker at bevare landsbyfællesskabet, har alle et ansvar – ellers ender  Reerslev en soveby.

Foto©Viggo K. Pedersen

You may also like...