Indbyggertallet stiger lidt igen

Siden 2001 har indbyggertallet været støt faldende.
Danmarks Statistik definerer en by som “en naturligt sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere”.
Det betyder at Reerslev ikke har været en “rigtig” by siden 2001, hvor indbyggertallet faldt til 199, og siden er vi bare blevet færre og færre. Men måske går det nu igen den rigtige vej?
Ifølge Danmarks Statistik boede der nemlig 165 i Reerslev pr. 1. januar 2022,  det var en fremgang på 2 i forhold til det hidtidige lavpunkt på 163  i 2021.

Er landsbyen levedygtig?
Social og kulturel sammenhængskraft er væsentligt  for levedygtige landsbyer.
Såvel beboere som potentielle tilflyttere fremhæver landsbyer som overskuelige enheder, som potentielt rummer basis for en kultur, hvor alle kender alle, og hvor der opleves et godt naboskab og stor grad af tryghed. Blandt kittet i den sociale og kulturelle sammenhængskraft er ikke mindst det organiserede forenings- og fritidsliv, men også uorganiserede lokale fællesskaber.

Social og kulturel sammenhængskraft er således noget, der kan dyrkes og styrkes af landsbyens beboere uden indblanding udefra, så konklusionen må være: Ja, Reerslev er levedygtig, hvis vi vil det.

You may also like...