Julehjælp

Julehjælp fra Menighedsplejen i Kalundborg provsti 

Nu nærmer julen sig. Mange mennesker glæder sig, men der er også nogle der frygter julens komme, fordi det er dyrt og svært at leve op til de forventninger der er omkring julen.

Derfor kan man gennem Menighedsplejen i Kalundborg Provsti søge hjælp i form af en julekasse indeholdende alt det gode der skal til for at skabe en rigtig juleaften.
Kun ansøgninger, hvor der er bilagt en kopi af forskudsskemaet for 2016, vil komme i betragtning ved uddeling af julehjælpen.

Ansøgningen skal sendes til Menighedsplejen i Kalundborg Provsti, Vor Frue kirkekontor, Adelgade 19, 4400 Kalundborg og være menighedsplejen i hænde senest lørdag den 21.november 2016.

Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til Anne Marie Lauritsen tlf. nr. 59 51 60 47 onsdage fra kl. 10.00 – 12.00.

______________________________________________________________________________

Kattrup Gods julehjælpen

Der vil igen i år være mulighed for trængende at søge om lidt økonomisk hjælp til julen fra Kattrups Gods legatet.
Ansøgning om julehjælp sker vedhenvendelse til sognepræst Susanne Pedersen, enten pr. mail: supe@km.dk eller pr. tlf. 5826 2031.
Bemærk, at du skal høre til Reerslev sogn for at kunne søge hjælp fra Kattrups Gods legat.

______________________________________________________________________________

You may also like...