Det nye menighedsråd er parat …

 

Den første søndag i advent får Reerslev sogn et nyt menighedsråd, og selvom de først tiltræder officient søndag den 27. november, har de allerede nu fået alle formaliteter på plads, og er klar til at overtage de mange administrative opgaver for de næste 4 år.

Som eneste fortsættende medlem fra det nuværende menighedsråd, er Lene Thamm, Tranemosevej 9, valg som ny formand.
De øvrige poster er blevet fordelt således:

Sekretær og kasserer, Jane Klejstrup, Reerslevvej 44, Reerslev
Kontaktperson, Anita S. Clausen, Reerslevvej 24, Reerslev
Kirkeværge, Lene Dursben, Hestehaven 34, Reerslev

Suppleanter:

Ghita Larsen, Jyderupvej 78, Sønderød
Kamma Hvenegaard, Tranemosevej 7, Reerslev
Gitte Handberg Nielsen, Jyderupvej 87, SønderødNæstformand, Jackie Poul Agertoft, Reerslevvej 24, Reerslev

Det nye menighedsråd holder sit første møde den 7. december kl. 19.00 – Mødet holdes i præstegårdens konfirmandstue, og det er et offentligt møde hvor alle naturligvis er velkomne.

 

 

You may also like...