Kattrup Gods skaber et stort vildt naturområde

Kom til Buerup Forsamlingshus og hør Iben og Anders Møller fortælle om deres “vilde” planer.

På Kattrup Gods er jorden i generationer blevet dyrket efter konventionelle mark- og skovdriftsprincipper, men nu ønsker de at sætte en ny kurs for området i respekt for stedets historie og særpræg.

900 hektar vild natur
Kattrup Vildnis vil således i løbet af en kort årrække komme til at byde på vild natur med hjemmehørende græssende dyr på de tidligere markarealer, skove og enge, der tilsammen udgør et fantastisk naturområde.
Kattrup Vildnis vil udgøre ca. 900 hektar ud af godsets samlede areal på 1.200 hektar. På de ca. 300 hektar uden for hegnet, vil der fortsat være traditionel landbrugsdrift, men der omlægges  til en driftsform, der bearbejder jorden mindst mulig, og dermed lagrer mere CO2.
Beslutningen om »vildnis« skal ikke ses som en afvikling af vores landbrug, men derimod som en udvikling af et ekstensivt og klimavenligt landbrug, der øger biodiversiteten og optimerer mængden af jordbundet CO2.

De vilde dyr skal pleje naturen
En meget væsentlig faktor i at genskabe vild natur på Kattrup bliver store hjemmehørende dyr, såsom europæisk bison, elg, kronvildt, dåvildt, vildheste og vildsvin. De skal gå vildt og skabe naturpleje, der sikrer, at arealerne ikke vokser til, men derimod blomstrer og skaber liv til flora, fauna og funga.
Det er deres plan, at etableringen af Kattrup Vildnis også vil give grobund for lokal udvikling og vækst gennem bl.a. bæredygtig turisme, oplevelsesøkonomi, og lokalt fremstillede kvalitetsprodukter. Udgangspunktet for disse aktiviteter vil være i området ved traktørstedet Strids Mølle.

You may also like...