Musikoplevelser når nye højder i Reerlev Kirke

I midten af august måned begynder opsætningen af et ”nyt” orgel i Reerslev Kirke som erstatning for det nuværende Starup-orgel.
Nyt er sat i anførselstegn, da orglet der opsættes i kirken ikke er nyt, men er Finderup kirkes nuværende orgel, der flyttes til Reerslev.

I 1925 fik Reerslev kirke  sit første rigtige orgel – og det fungerede indtil den store restaurering af kirken i 1971.

Dette lille orgel har ledsaget salmesangen i næsten 50 år, men om 14 dage er det slut.

Fotografen har her forsøgt at visualisere hvordan tårnrummet kommer til at se ud med det nye orgel. Orglet er nemlig en del større end det tidligere, og et par kirkebænke må vige pladsen til fordel for en større musikoplevelse.

Reerslev Kirkes nuværende Starup-orgel fra 1971 er et lille instrument med 4 stemmer på ét manual (klaviatur). Denne begrænsede størrelse går an til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger, men giver ikke mange muligheder for klanglige variationer og begrænser orglets inddragelse i øvrige musikalske arrangementer. Samtidig er orglet opbygget på en sådan måde, at lyden fra orgelpiberne klinger direkte ud i hovedet på organisten, en opbygning der bestemt ikke er tilrådelig, idet denne opbygning giver organisten en forhøjet risiko for udvikling af tinnitus.

Da det samtidig er et ønske fra præsternes og organistens side, at man kan inddrage orglet mere i kirkens aktiviteter, til f.eks. musikgudstjenester, lå det lige for at takke ja til tilbuddet om at overtage Finderup Kirkes orgel.  Overtagelsen er blevet mulig, da Finderup Kirke har købt et brugt orgel fra Hadsten Kirke.

Det ”nye” orgel er bygget af orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner og har 10 stemmer fordelt på 2 manualer og pedalklaviatur. De ekstra stemmer giver en væsentlig større mulighed for en bred og varieret klang. Dette vil høres ved både gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor klangen vil fylde kirkerummet ud på en helt anden måde end det nuværende orgel, men det åbner også helt nye muligheder for orglets inddragelse i andre musikalske sammenhænge i Reerslev Kirke.

Orglet får plads i tårnrummet, hvor det nuværende orgel står og i forbindelse med opsætningen vil orglet blive stemt så klangen tilpasses kirkerummet i Reerslev Kirke.

Hele dette projekt er hjulpet godt på vej af en gavmild donation fra Augustinusfonden.

Der skal derfor lyde en stor tak fra Reerslev Menighedsråd til Augustinusfonden for, med denne donation, at muliggøre en musikalsk udvikling i sognet.

Reerslev Kirkes nye orgel indvies ved en festgudstjeneste søndag d. 27. september 2020 kl. 11.00.

 

You may also like...