Nyt menighedsråd er valgt

Nyt menighedsråd er valgt

Den 15. september 2020, på en dejlig sensommeraften, blev der i Reerslev præstegården, holdt valgforsamling.
Menighedsrådsvalget skulle for første gang afvikles efter de nye regler, hvor kandidater opstilles og vælges ved hemmelig afstemning direkte på en valgforsamling.
I Reerslev sogn var der flot fremmøde, her mødte 20 op for at deltage i afstemningen, og efter lidt flytten rundt på stolene, lykkedes det at lave corona-afstand mellem pladserne i konfirmandstuen.

Det har ofte været svært at finde tilstrækkelig mange kandidater til menighedrådet, det var derfor glædeligt, at der denne gang var 6 som ønskede at blive valgt ind i menighedsrådet, som skal bestå af 5 medlemmer, plus 3 stedfortrædere.

Følgende blev valgt til menighedsrådet:
Helle Vejsnæs, Bøgebjergvej
Pernille Pagh, Reerslevvej
Lene Thamm, Bendtsens Gård, Ruds Vedby
Hanne Brandt, Kongstedvej
Kamma Hvenegaard, Tranemosevej

Som stedfortrædere blev valgt:
Anita Olsen, Hestehaven
Anne Lise Vinther, Reerslevvej
Lene Dursben, Hestehaven

Med baggrund i kandidaternes egen præsentation forud for afstemningen, ser det ud til, at kirkearbejdet i Reerslev sogn er blevet styrket med et nyt, stærkt og alsidigt menighedsråd, som kommer til at stå i spidsen for kirken de næste 4 år.
Det nye menighedsråds funktionsperiode begynder den 29. november, som er den 1. søndag i advent.

You may also like...