Vejarbejde på Jyderupvej er udskudt

Den forventede udvidelse af Jyderupvej på den smalle og ujævne strækning mellem Kongevej og Bromølle Kro, er desværre blevet udskudt på ubestemt tid.

Den 11. januar 2020 – bragte vi denne gode nyhed:

Godt nyt til trafikanterne på Jyderupvej

“Kalundborg Kommune har afsat 3,6 mio. kr. til en meget tiltrængt renovering af den smalle og ujævne strækning af Jyderupvej fra Bromølle Kro til Kongevejen”.
“Anlægsarbejdet som forventes udført i perioden april til august 2020”.

* * * *

Det viser sig nu, at vejprojektet desværre ikke går helt efter planen. Som svar på vores henvendelse til Kalundborg Kommune om en status på projektet, er svaret nu:

“Arbejdet med udvidelsen på Jyderupvej er udskudt på ubestemt tid”.
“Geotekniske undersøgelser har nemlig vist, at der ligger fyldjord langs vejen, hvorfor den er ikke egnet til en egentlig vejkasse og betegnes som sætningsgivende lag.
Vores vejingeniør er i gang med at undersøge hvilken metode, der er bedst for projektet både i forhold til økonomi og kvalitet”.

You may also like...