Info-aften om Istidsruten

Kom til en aften om Istidsruten – Din, min og vores cykelrute

Mandag den 23. september
kl. 17.30-20.00

på Jyderup Bibliotek

Kom til en aften om Istidsruten
– Din, min og vores cykelrute

Istidsruten går gennem Reerslev, så hvis du vil høre seneste nyt om, hvordan arbejdet med Istidsruten skrider frem, og hvordan det er muligt for virksomheder, lokalområder og foreninger at blive en del af netværket omkring ruten.
LAG Midt-Nordvestsjælland afholder i samarbejde med parterne i Istidsruten og Visit Vestsjælland et status- og infomøde med fokus på de muligheder, der åbner sig med Istidsruten.

På mødet skal vi bl.a. høre om muligheder for samarbejder og partnerskaber. Vi sætter dermed fokus på alle de aktører langs ruten, som planlægger eller overvejer at tilbyde cykelgæsterne forplejning, overnatning, service, oplevelser mv.

Glæd dig til aftenens program

  • Hvem, hvad, hvor og hvornår? Alt det grundlæggende om projekt Istidsruten, og hvad der kan forventes af brugere og borgere.
  • Økonomien i Istidsruten. Der er bevilliget midler til ruten fra Nordea-fonden: Hvilke muligheder er der for oplevelser med et budget på 20 mio. kr.?
  • Formidling og platforme. Hvordan bruges apps, website og formidling med skilte til Istidsruten?
  • Netværkspause og forfriskning
  • Partnerskabs- og samarbejdsaftaler: Hvordan kan virksomheder, foreninger mv. blive en del af Istidsruten, dvs. både bidrage til at gøre ruten til noget særligt og få gavn af de gæster og turister, som Istidsruten tiltrækker?
  • Netværket for serviceydelser langs Istidsruten. Oplæg og drøftelse om muligheder, idéer og ønsker til et netværk af turistaktører, der både kan støtte Istidsruten som ’brand’, give gæsterne en bedre oplevelse og hjælpe hinanden med produktudvikling og øget omsætning.

Tilmelding er nødvendig – KLIK HER – og udfyld tilmeldingsformularen.

You may also like...