Opdateret status på nedrivning af pavilloner på Kongstedvej

Nabovarsling
Nedenfor gengives brev fra Søndergaard Nedrivning, som især er interessant for dem som bor på Kongstedvej.

 Opdatering 21. februar 2018

Entreprenøren er på pladsen, for at gøre klar til opsætning af byggeplads-hegn.

Opdatering 19. februar 2018
Reerslev.nu erfarer at nedrivning af pavillonerne bliver påbegyndt inden udgangen af februar måned.
Vi har forgæves forsøgt at få bekræftet oplysningerne, men flere henvendelser pr. telefon og mail til Kalundborg Kommune er ubesvarede.

Opdatering 4. februar 2018
“Vi forventer at vide mere i næste uge”
”Vi forventer at vide mere i næste uge” lød det korte svar i en mail fra Kalundborg Kommune, da vi forleden fulgte op på sagen. Kommunikation er åbenbart ikke forvaltningens stærke side, eller også er der af en eller anden grund en vis modvilje mod, at informere borgerne om sagens forløb?

Heldigvis ”fangede” vi 3 timer senere både en repræsentant for Kalundborg Kommune og fra nedrivningsfirmaet Søndergaard, da de var i Reerslev for at besigtige ”byggepladsen”. Vi erfarede i den forbindelse at der ikke længere er foreninger som er interesseret i at overtage pavillonerne, så nu venter vi bare på en konkret dato.

Reerslev.nu vil fortsat følge sagen og holde vore læsere orienteret.

Published For godt til at være sandt         

Man siger, at hvis noget lyder som om det er for godt til at være sandt – så er det det formodentlig også. Alligevel valgte vi at tro det bedste, da vi den 14. december bragte den gode nyhed, at ”Nu forsvinder de grå pavilloner ved Reerslevs tidligere friskole”.

En nyhed som vi havde god grund til at tro på, idet direktør Michael van der Linden, Kalundborg Kommune, i et telefoninterview forsikrede os om, at selvom et par foreninger nu havde vist interesse for pavillonerne, ville nedrivningen ikke blive trukket i langdrag. ”Der kan måske gå en måned til halvanden med foreningernes økonomiske overvejelser og indhentning af tilladelser m.v. – men administrationen garanterer at sagen ikke kommer til at trække i langdrag – og straks når foreningerne har svaret, er kommunen klar til handling”.

Dette fik vi efterfølgende præciseret yderligere, idet Kalundborg Kommunes ”Vej, Ejendom og Affald” i en mail skriver:  ”Søndergaard Nedrivning har vundet opgaven omkring nedrivning af pavillonerne. Vi har aftalt med Søndergaard, at de går i gang medio januar 2018, efter aftale med os.”

Da vi nu har passeret medio januar uden at der er synlige tegn på påbegyndt nedrivning, har vi, som lovet, fulgt op på sagen og bedt Kalundborg Kommune om en aktuel status, og nu lyder beskeden pludselig: ”nedrivning vil ske inden for de næste par måneder. ”

Hos firmaet Søndergaard Nedrivning bekræfter entrepriselederen, at firmaet har vundet opgaven, men han kender ikke noget til en aftale om, at nedrivning skulle være gået i gang medio januar 2018.

På spørgsmål til Kalundborg Kommune om årsagen til at nedrivningen nu igen er udskudt, oplyser teamleder Rune Frimann Larsen fra ”Vej, Ejendom og Affald”, at de stadig venter på svar fra de interesserede foreninger. Han erkender at det er Kommunens fejl, at man ikke har givet de interesserede foreningen en svarfrist, men det vil der straks blive rettet op på.

Reerslev.nu vil fortsat følge sagen og holde vore læsere orienteret – ny opdatering kommer 3. februar.

Læs også:

Nu forsvinder de grå pavilloner ved Reerslevs tidligere friskole: 14.12.2017
Fjernelse af pavillonerne  er rykket et stort skridt nærmere: 10. november 2017
Valgkampen nåede til Reerslev: 24. september 2017
Reerslevernes ønsker for det nye år:  31. december 2016

You may also like...